women in power logo blanco

Parama lyčių lygybei siekiant užimti vadovaujančias pareigas tradiciniuose ūkio sektoriuose

women in power logo blanco

“Women in Power” – tai Europos projektas, skatinantis moterų profesinę lyderystę ir įgalinimą

women in power logo blanco

The situation worsens in traditional industries, where only 18% of European women have executive roles in their companies

women in power logo blanco

Prastesnė situacija yra tradiciniuose ūkio sektoriuose, kur tik 18 proc. europiečių moterų užima vadovaujančias pareigas

women in power logo blanco

Įgyvendinant šį projektą Europos konsorciumą sudaro septynios profesinio mokymo organizacijos, verslo asociacijos, universitetai, profesinės moterų asociacijos iš Ispanijos, Lietuvos, Ddižiosios Britanijos, Rumunijos ir Maltos

women in power logo blanco

Norite sužinoti daugiau?
Peržiūrėkite mūsų naujienas arba susisiekite su mumis

I accept terms of use read it

I don't want to receive information