Partners

Šį projektą įgyvendina Europos konsorciumas, kurį sudaro universitetai, profesinio tobulinimo institucijos, verslo asociacijos ir profesinės moterų asociacijos iš Ispanijos, Lietuvos, Jungtinės Karalystės, Rumunijos ir Maltos.

Inova Consultancy

UNITED KINGDOM

Inova Consultancy (Inova) yra smulki vidutinė įmonė (SME), kuri specializuojasi konsultacinių paslaugų ir projektų įgyvendinimo lyčių, netradicinių sričių ir verslumo srityse. Inova yra sukaupusi didelę patirtį asmeninio tobulėjimo / specialiųjų įgūdžių ugdymo srityse, įgyvendinant mokymo kursus ir mentorystės programas, ypatingą dėmesį skiriant lyčių aspektui. Projektuose daugiausia dėmesio skiriama moterų veiklos paramai netradicinėse srityse, pradedant verslą ar siekiant vadovaujančių pozicijų. Inova priklauso platus tinklas asmenų ir organizacijų, siekiančių padėti ugdyti moterų gebėjimus naujoms moterų karjeroms ir nereprezentacinėms veiklos sritims.

Women Directors in Malta

MALTA

Women Directors in Malta (WDM) buvo įsteigta 2015 m., siekiant užtikrinti gebančių ir motyvuotų moterų pripažinimą siekiant stimuliuoti lyčių įvairovę valdančiuose organizacijų organuose. WDM buvo sukurta siekiant padėti moterims vystyti tinkamus ryšius siekiant įeiti į savo organizacijų valdančiuosius organus arba imtis kitų lygiaverčių vaidmenų kituose sektoriuose. Ne pelno siekianti organizacija siekia ugdyti naują supratimą ir pripažinimą, kad moterys, veikiančios aukščiausiu lygiu, turėtų svarų poveikį. Nuo pat veiklos pradžios organizacijos siekis buvo skatinti talentingų moterų įsitraukimą į valdančiųių lygmenį, o to pasiekusias moteris skatinti skleisti žinią apie tokias galimybes.

AMUEBLA

SPAIN

Įkurta 2009 m., AMUEBLA vienija suniteresuotas baldų ir gerbūvio pramonės sektoriaus grupes, atstovaujančias daugiau kaip 80 įmonių ir daugiau kaip 2500 darbuotojų interesams. Tai ne pelno siekianti asociacija, apibūdinama kaip įmonių, mokslinių tyrimų ir mokymo centrų, dalyvaujančių palengvinant novatorišką praktiką ir didinant partnerių įmonių konkurencingumą, derinys, ginantis bendrus verslo interesus ir skatinantis jų augimą ir tarptautinį matomumą. AMUEBLA siekia įgyvendinti ir remti iniciatyvas, skatinančias baldų pramonės augimą ir lygių galimybių užtikrinimą išvengiant bet kokios lyčių diskriminacijos.

Romanian Textile Concept

ROMANIA

Romanian Textile Concept yra profesinė asociacija, įsteigta 2011 m., besąlygiško dešimties steigėjų – gamybos įmonių, turinčių ilgą tradiciją drabužių, trikotažo, avalynės ir odos gaminių pramonėje iš Bukarešto-Ilfovo srities, susitarimo pagrindu, taip formalizuojant ilgalaikius jų bendradarbiavimo santykius. Šiuo metu asociacija turi 36 narius, o 2016 m. sausio mėn. Asociacija buvo apdovanota Europos klasterių kompetencijos iniciatyvos sidabro etikete. Asociacijos tikslas – sukurti aplinką, kurioje jos nariai galėtų palaikyti ir plėtoti savo veiklą, netiesiogiai remdami tvarią tekstilės pramonės plėtrą.

Consorcio Campus Iberus

SPAIN

Campus Iberus (Ebro slėnio tarptautinės kompetencijos universitetas) yra strateginis aljansas, kuriame dalyvauja keturi Ebro slėnio keturių autonominių regionų Ispanijos universitetai: Saragosos universitetas (Aragonas), Navaros (Navarra) universitetas, La Rioja universitetas ( La Rioja) ir Lleida universitetas (Katalonija). Campus Iberus misija remiasi įsipareigojimu šviesti ir mokyti žmones, taip pat plėtoti žinias ir mokslinius tyrimus bei inovacijas. Šiuo atžvilgiu Campus Iberus skatina visą gyvenimą trunkančio mokymosi politiką ir tvirtai skatina socialines vertybes ir atsakomybę vadovaujantis tokiais kertiniais principais, kaip lyčių lygybės, sveikos gyvensenos; kultūros ir įvairovės bei tvarios plėtros puoselėjimas, savanoriškos veiklos ir socialinis bendradarbiavimas.

Jaunimo Karjeros Centras

LITHUANIA

Jaunimo karjeros centras yra nevyriausybinė‚ ne pelno siekianti organizacija‚ besivadovaujanti atviros visuomenės idėjomis bei nuostatomis ir siekianti sukurti bei tobulinti piliečių‚ ypač jaunų žmonių karjerai pasiekti reikalingų paslaugų sistemą‚ kuri padėtų plėtoti socialines‚ edukacines‚ kultūrines bei kitas iniciatyvas, sukurti ir tobulinti su karjera bei profesine veikla susijusią paslaugų sistemą. Konkrečios JKC kompetencijos sritys yra karjeros ugdymas ir orientavimas, veiksmingi bendravimo ir gyvenimo įgūdžiai, pasaulinis pilietiškumas, inovatyvios technologijos švietime, švietimas žmogaus teisių srityje. Kaip akredituota kvalifikacijos tobulinimo įstaiga, ji nuolat įgyvendina mokymo / si priemonių ir išteklių kūrimo bei kvalifikacijos tobulinimo projektus, kurie prisideda prie sėkmingo švietimo sistemos kaitos gebėjimų tobulinimo.

CENFIM

SPAIN

CENFIM – užsakomųjų baldų gamybos klasteris, kurio misija yra prisidėti prie baldų gamintojų ir bendrovių konkurencingumo gerinimo visose interjero vertės grandinėse. Klasterį, kaip ne pelno siekiančią organizaciją įkūrė baldų sektoriaus įmonių asociacijos ir kiti viešieji subjektai. Jame yra 122 asocijuotos interjero įmonės, veikiančios baldų, apipavidalinimo, grindų, vonios kambarių, apšvietimo ir namų tekstilės srityse gamybos. CENFIM prisideda prie narių įmonių konkurencingumo didinant inovacijų ir komercializacijos pajėgumus, skatindamas bendradarbiavimo projektus ir teikdamas mokymus. CENFIM inovacijų veikla yra orientuota į tris sritis: skaitmeninimą, žiedinę ekonomiką ir produktų projektavimą. Siekdama paremti narių įmonių komercializavimą, CENFIM sukūrė didžiausią viešbučių interjero produkcijos prekybos sistemą „InteriHOTEL“ (www.interihotel.com), kasmet atnaujinančią savo tiražą Barselonoje, Palma de Maljorka, Tenerifėje ir Malagoje, bei ekspozicijas WEcontract parodų salėse Barselonoje ir Madride bei internetinėke platformoje HIcontract.net.

Turite klausimų ar pasiūlymų?
Susisiekite su mumis el.paštu

Aš sutinku su privatumo politika skaityti

Noriu gauti informacijos apie šį projektą

Women in Power projektas įgyvendinimas yra finansuojamas Europos Komisijos (2017-1-ES01-KA202-038258). Šis leidinys yra finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.